dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

piątek, 27 stycznia 2012

Budynek - budowla - w czym tkwi różnica ?


Budynek 

– obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
Budowla 

– każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, taki jak:
 • lotnisko
 • droga
 • linia kolejowa
 • most
 • wiadukt
 • estakada
 • tunel
 • przepust
 • sieć techniczna
 • maszt
 • mur oporowy (ściana oporowa)
 • przejazd kolejowy
 • śluza
 • zapora
 • jaz
 • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
 • budowle ziemne obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne (np. tamy)
 • zbiornik
 • wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne
 • oczyszczalnia ścieków
 • składowisko odpadów
 • stacja uzdatniania wody
 • konstrukcje oporowe
 • nadziemne i podziemne przejście dla pieszych
 • sieć uzbrojenia terenu
 • budowla sportowa
 • budynki modułowe
 • cmentarz
 • pomnik
 • części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
 • elektrownie wiatrowe.


 Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter  
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz